Arkitektens beskrivelse

SJØSIDEN VALLE består av i alt 17 nye leiligheter fordelt på tre frittstående bygninger, plassert langs terrengfallet i den naturgitte skålformede fjellformasjonen i Eikvika i Valle. 

Leilighetene ligger plassert midt i Bamblekystens attraktive skjærgård, i nær tilknytning til det etablerte feriesenteret på Valle med forretninger, stor båthavn og anløp av taxibåter, som er en inngangsportal til det omkringliggende øyriket. 

Her ligger Sjøsiden Valle vakkert og sydvestvendt plassert, med panoramautsikt mot sjøen. Ved sin plassering like ved vannkanten, vil dette prosjektet representere noe helt unikt i dette området. 

Plasseringen her har vært bestemmende for utformingen av bygningene, slik at disse naturgitte kvalitetene på en best mulig måte vil kunne oppleves både i leilighetene og på uteoppholds-arealene, der store, vestvendte vindusflater, terrasser og balkonger, er med på å sikre opplevelsen av den attraktive utsikten og solrike plasseringen. 

De fleste leilighetene vil få tilnærmet likeverdige sol- og utsiktsforhold.


Sammen med plasseringen i terrengfallet, og en neddempet material- og fargebruk i beiset trepanel, vil bygningene tilpasse seg omgivelsene på en naturlig og uanstrengt måte, og bli et positivt tilskudd i den videre utviklingen av Valle som en attraktiv feriedestinasjon.

Adkomsten er fra Vallevegen vis-a-vis Sjøbua, med adkomstvei opp til en øvre gårdsplass mellom bygningene, til et felles adkomsttun. Her vil det bli opparbeidet 4 gjesteparkeringsplasser i tillegg til de 8 gjesteplassene som er vist opparbeidet på det nedre nivå mellom Bygg 3 og Valleveien.

Leilighetene er fordelt med 6 enheter i Bygg 1 og 3, samt med 5 enheter i Bygg 2. I underetasjen til hver av bygningene, vil det bli etablert en garasjeplass og en sportsbod til hver av leilighetene. For adkomst til leilighetene vil det i tillegg til trappeanlegg til hver av bygningene også bli installert to heiser som betjener de tre bygningene, der Bygg 1 og 2 vil få felles heis.

På det øvre, store ubebygde området bak bebyggelsen, vil det bli opparbeidet et større parkområde for felles uteopphold og lek. Dette området vil også være tilgjengelig for allmenn bruk. Nødvendige terrengskjæringer vil bli avdempet med terrengmurer i natursten, som beplantes. 

Meld din interesse